Fabriksturné

1

Kontorsområde

2

Produktionsverkstad

3

Automatiserad tillverkning

automation

automatisering

Company interior

Företagets interiör

Company location

Företagets plats